De Grote Aanroep

 
Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
Strome licht in het denken van de mensen
Dat Licht op aarde nederdale
 
Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
Strome liefde in de harten van de mensen
Moge Christus tot de aarde wederkeren
 
Vanuit het centrum waar Gods Wil gekend wordt
Richte doel de kleine wil der mensen
Het doel dat de Meesters kennen en dienen
 
Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
En moge het de deur verzegelen waar het kwaad verblijft
 
Laat Licht en Liefde en Macht het Plan op aarde herstellen
 
 

Contact

't Wit Licht Turfvaartlaan 7
B-2920 Kalmthout

BTW BE 0838 201 843

Bank: BE51 7512 0802 8462
+32 474 55 84 49
+32 495 85 31 88
twitlicht@gmail.com